Wist u dat:

collegezaal2.jpg

Waar of niet waar?

Academisering maakt verloskundige zorg duurder

waar

    

niet waar

     

Een (academische) masteropleiding voor alle verloskundigen leidt tot vermindering van 'care'

waar

    

niet waar

     

Bij Academisering VK trek je straks alleen VWO-studenten aan. Dan mis je een groot gedeelte van de mensen die met de handen aan het bed willen staan.

waar

    

niet waar

     

De huidige competentie-eisen voor een verloskundige passen niet meer in een HBO-opleiding

waar

    

niet waar

     

Het werk van verloskundigen gaat verder dan de “care”

waar

    

niet waar

onderzoek-op-bed.jpg

Optimale zorg vraagt om optimaal onderwijs

van hbo naar wo

Output Midwifery Science

promotie-verloskundige.jpg
banner-midwife-client-hands.jpg

Zwangere centraal

Optimale verloskundige zorg vraagt om een academische opleiding

De toenemende complexiteit van de geboortezorg vraagt om verloskundigen die naast het geven van aandachtige zorg (dichtbij de zwangere):

  • besluiten kunnen nemen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten én
  • toegerust zijn voor intensieve interdisciplinaire samenwerking.

Dit vraagt om academisch opgeleide verloskundigen.

Waarom academisering?

Beroepsprofiel verloskundige stelt hogere eisen aan opleiding

Het beroepsprofiel voor de verloskundige uit 2014 stelt hogere eisen aan de deskundigheid van verloskundigen (verloskundig redeneren en handelen, public health en wetenschap). Dit vraagt om een hoger opleidingsniveau.

Bredere en meer diepgaande kennis in curriculum

De bredere en meer diepgaande kennis (fysiologie, pathologie, embryologie, farmacologie, wetenschapsfilosofie, organisatiekunde, enz.) en vaardigheden (anticonceptie, CTG-beoordeling, echoscopie, academisch denken, statistiek, innovatie, enz.) die nodig zijn om de steeds complexer wordende zorg te kunnen verlenen, passen niet meer in een hbo-bachelor.

Verdieping en verankering kennisdomeinen vergt snellere leercurve op academisch niveau

Verloskundigen moeten vanaf dag 1 functioneren als geoefend beroepsbeoefenaar. Een snellere leercurve op academisch niveau geeft het onderwijsklimaat de doorlooptijd om alle kennisdomeinen te verdiepen en te verankeren.

Verloskundige is sleutelpersoon in verloskundige zorg, toegang tot academische kennis en vaardigheden is noodzakelijk

85% van de zwangeren start de zwangerschapscontroles bij de verloskundige en 35% wordt ergens in het zwangerschapstraject verwezen vanwege complicaties. Dit maakt de verloskundige tot een sleutelpersoon in de verloskundige zorg voor wie de toegang naar academische kennis en vaardigheden, en daarmee naar de onderbouwing van de verloskundige zorg, niet afgesloten mag worden.

Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg

Partners in de verloskunde moeten vanuit hun eigen professioneel kader kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Partners moeten dezelfde (wetenschappelijke) taal spreken

Voor een meer integrale vorm van verloskundige zorgverlening is het spreken van dezelfde (wetenschappelijke) taal een randvoorwaarde.

Gelijkwaardige samenwerking vereist gelijkwaardig niveau van opleiding

Om te komen tot gelijkwaardige, vruchtbare en doeltreffende samenwerking is academisering een vereiste.

Complexer zorgveld

Verloskundigen moeten tijdens het spreekuur en in acute situaties voortdurend verantwoorde en geïndividualiseerde beleidskeuzes maken in een steeds complexer wordend zorgveld.

Combinatie van interpreteren en toepassen van wetenschappelijke kennis, klinisch redeneren en counseling

De combinatie van het interpreteren en toepassen van wetenschappelijke kennis, klinisch redeneren en counseling vraagt om academische competenties.

Voortdurende stroom nieuw evidence

Richtlijnen en protocollen zijn dynamisch vanwege de constante stroom aan nieuwe evidence. Deze moeten voortdurend in samenspraak worden aangepast en ingepast binnen VSV verband, academische kennis en vaardigheden zijn hierbij een vereiste (vakoverstijgend kunnen denken, wetenschappelijke literatuur kunnen lezen, interpreteren en vertalen naar de praktijk, redeneren en argumenteren).

slide_0001.jpg
romeins_relief_verloskundige.jpg
Bron bas-relief: wikipedia
spreekkamer.jpg

Verloskundige is de 'huisarts in de wijk' voor de geboortezorg

De verloskundige is ‘de huisarts voor de verloskunde’ die dicht bij de cliënten staat en hen thuis bezoekt. Dit vraagt om een public health benadering en inschatting van medische risico’s op basis van actuele kennis.

lees verder

Volwaardige academische opleiding versterkt de verloskundige zorg

Bekijk het interview met Prof. Dr. Koos van der Velden:

 

Quotes over academisering van WO opgeleide verloskundigen en gynaecologen

Recente publicaties van MSc/PhD verloskundigen

pubmed5
Archives of Women's Mental Health October 2016, Volume 19, Issue 5, pp 779–788
The effect of Wazzup Mama?! An antenatal intervention to prevent or reduce maternal distress in pregnancy
Fontein Y, Ausems M, de Vries R, Nieuwenhuijze M
Midwifery 2016;34:123-32
The effect of gestational weight gain on likelihood of referral to obstetric care for women eligible form primary, midwife-led care after antenatal booking.
Daemers DO, Wijnen H, Van Limbeek EBM, Bude L, Nieuwenhuijze M, De Vries R.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Nov 94(11):1223-34.
The capacity of mid-pregnancy cervical length to predict preterm birth in low-risk women: a national cohort study.
van der Ven J, van Os MA, Kazemier BM, Kleinrouweler E, Verhoeven CJde Miranda E, van Wassenaer-Leemhuis AG, Kuiper PN, Porath M, Willekes C, Woiski MD, Sikkema MJ, Roumen FJ, Bossuyt PM, Haak MC, de Groot CJ, Mol BW, Pajkrt E.
Birth. 2015 Oct 15.doi: 10.1111/birt.12185
Women's Suggestions for Improving Midwifery Care in The Netherlands.
Baas CI, Erwich JJ, Wiegers TA, de Cock TP,Hutton EK
BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Oct 13;15:262. doi: 10.1186/s12884-015-0688-8
Exclusive breastfeeding after home versus hospital birth in primary midwifery care in the Netherlands.
de Cock TP, Manniën J, Geerts C, Klomp T, de Jonge A
BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Oct 13;15:261. doi: 10.1186/s12884-015-0676-z
 Socio-demographic inequalities across a range of health status indicators and health behaviours among pregnant women in prenatal primary care: a cross-sectional study.
Baron R, Manniën J, te Velde SJ, Klomp T, Hutton EK, Brug J.
J Clin Epidemiol. 2015 Oct;68(10):1184-94. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.05.020. Epub 2015 May 27
 Good reliability and validity for a new utility instrument measuring the birth experience, the Labor and Delivery Index.
Gärtner FR, de Miranda ERijnders ME, Freeman LM, Middeldorp JM, Bloemenkamp KW, Stiggelbout AM, van den Akker-van Marle ME
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Oct;193:70-4
 Recurrence rate and outcome of postterm pregnancy, a national cohort study.
Kortekaas JC, Kazemier BM, Ravelli AC, de Boer K, van Dillen J, Mol B, de Miranda E
Value Health. 2015 Sep;18(6):856-64. doi: 10.1016/j.jval.2015.07.005. Epub 2015 Aug 24::
 Calculating Preference Weights for the Labor and Delivery Index: A Discrete Choice Experiment on Women's Birth Experiences
Gärtner FR, de Bekker-Grob EW, Stiggelbout AM, Rijnders ME, Freeman LM, Middeldorp JM, Bloemenkamp KW, de Miranda E, van den Akker-van Marle ME.
Midwifery 2015;31(9):834-43.
 Taxonomy for complexity theory in the context of maternity care.
Nieuwenhuijze M, Downe S, Gottfreðsdóttir H, Rijnders ME, du Preez A, Vaz Rebelo P.
Midwifery. 2015 Aug 11. pii: S0266-6138(15)00209-0. doi: 10.1016/j.midw.2015.08.002.
 Do fear of childbirth or family history affect whether pregnant Dutch women prefer a home- or hospital birth?
Sluijs AM, Cleiren MP, Scherjon SA, Wijma K.
BJOG. 2015 Jul 22. doi: 10.1111/1471-0528.13520.
Caesarean section rates in subgroups of women and perinatal outcomes.
Zhang J, Geerts C, Hukkelhoven C, Offerhaus P, Zwart J, de Jonge A
Midwifery 2015;31(9):693-701.
Weight gain in healthy pregnant women in relation to pre-pregnancy BMI, diet and physical activity.
Merkx A, Ausems M, Bude L, de Vries R, Nieuwenhuijze M.
Midwifery. 2015 Jun;31(6):648-54
Change in primary midwife-led care in the Netherlands in 2000–2008: A descriptive study of caesarean sections and other interventions among 807,437 low-risk births.
Offerhaus PMde Jonge A, van der Pal-de-Bruin KM, Hukkelhoven CW, Scheepers PL, Lagro-Janssen AL.
Birth. 2015 Jun;42(2):156-64. doi: 10.1111/birt.12160. Epub 2015 Apr 6 
Intrapartum referral from primary to secondary care in the Netherlands: a retrospective cohort study on management of labor and outcomes.
Perdok HJans SVerhoeven C, van Dillen J, Mol BW, de Jonge A
PLoS One. 2015 May 11;10(5):e0126266. doi: .1371/journal.pone.0126266.
Severe Adverse Maternal Outcomes among Women in Midwife-Led versus Obstetrician-Led Care at the Onset of Labour in the Netherlands: A Nationwide Cohort Study
de Jonge AMesman JA, Manniën J, Zwart JJ, Buitendijk SE, van Roosmalen J, van Dillen J.
BJOG. 2015 Apr;122(5):720-8. doi: 10.1111/1471-0528.13084. Epub 2014 Sep 10. 
Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low-risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases.
de Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG.
BMC Pregnancy & Childbirth 2015;15:33 
The influence of preferred place of birth on the course of pregnancy and labor among healthy nulliparous women: a prospective cohort study.
van Haaren-ten Haken T, Hendrix M, Smits L, Nieuwenhuijze M, Severens J, de Vries R, et al.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;157:A7070. Dutch. 
Advantages of midwife-led continuity model of care.
Prins M, van Dillen J, de Jonge A
Birth. 2014 Jun;41(2):195-205. doi: 10.1111/birt.12102. Epub 2014 Apr 6 
Opinions of maternity care professionals about integration of care during labor for "moderate risk" indications: a Delphi study in the Netherlands.
Perdok H, Mokkink L, van Dillen J, Westerneng M, Jans S, Mol BW, de Jonge A
Birth. 2013 Dec;40(4):247-55. doi: 10.1111/birt.12060. 
Perinatal mortality rate in the Netherlands compared to other European countries: a secondary analysis of Euro-PERISTAT data.
de Jonge ABaron R, Westerneng M, Twisk J, Hutton EK
Birth. 2013 Dec;40(4):247-55. doi: 10.1111/birt.12060. 
The use of episiotomy in a low-risk population in the Netherlands: a secondary analysis.
Seijmonsbergen-Schermers AE, Geerts CC, Prins Mvan Diem MTKlomp T, Lagro-Janssen AL, de Jonge A
BMC Fam Pract. 2013 Jan 16;14:10. doi: 10.1186/1471-2296-14-10. 
Do pregnant women contact their general practitioner? A register-based comparison of healthcare utilisation of pregnant and non-pregnant women in general practice.
Feijen-de Jong EI, Baarveld F, Jansen DE, Ursum J, Reijneveld SA, Schellevis FG
Midwifery. 2013 Jan;29(1):60-6. doi: 10.1016/j.midw.2011.10.013. 
Patient safety in midwifery-led care in the Netherlands.
Martijn LL, Jacobs AJ, Maassen II, Buitendijk SS, Wensing MM
logo-avm.png
Logo_AVAG1.png

Please publish modules in offcanvas position.