Academisering maakt verloskundige zorg duurder: niet waar

Academisering gaat niet over duurder wordende zorg maar over kwalitatief hoogstaande en doelmatiger zorg. Met doelmatiger zorg kan bespaard worden en deze besparingen kunnen weer terugvloeien naar de geboortezorg. Drie onderzoeken hebben expliciet dan wel indirect gekeken naar de financiële consequenties van het verhogen van het opleidingsniveau van alle verloskundigen.

Kosten van de zorg door academisering
In 2010 heeft onderzoeksbureau Cebeon in opdracht van AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam Groningen) en AVM (Academie Verloskunde Maastricht) de effecten van academisering onderzocht. Het uitgangspunt was: academisch opgeleide verloskundigen die bevoegd en bekwaam zijn om in een integraal systeem van geboortezorg zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling onder eigen verantwoordelijkheid te begeleiden. Op basis van de toenmalige parameters en de scheiding in bekostiging tussen eerste en tweede lijn is berekend dat een besparing kan worden gerealiseerd van € 100 mlj op jaarbasis. De hogere loonkosten zijn hieronder verdisconteerd. Deze besparingen kunnen in de geboortezorg worden geherinvesteerd.

Doelmatige geboortezorg kan
In 2014 hebben twee diagnostische centra, Saltro en SHO, op initiatief van vier verloskundige coöperaties, een maatschappelijke business case opgesteld, met als vraag ‘hoe kan de eerstelijns verloskunde nog beter bijdragen aan doelmatige integrale geboortezorg’. Subsitutie van zorg binnen de integrale geboortezorg stond hierin centraal, op een vergelijkbare manier als in het onderzoek uit 2010. De maatschappelijke baten worden geraamd op minimaal € 45 mlj. ook deze baten kunnen worden geherinvesteerd in de geboortezorg.

Kosten voor het onderwijs door academisering
AVAG en AVM hebben in 2010 laten berekenen hoeveel een volledige academische opleiding (bachelor en master van 180 + 90 EC) zou kosten, qua exploitatie- en investeringskosten. Beide academies komen tot de conclusies dat een investering in de ombouw van de opleiding noodzakelijk is die uit het vermogen van de academies gepleegd kan worden. De exploitatiekosten kunnen worden gedekt uit de jaarlijkse Rijksbijdrage.

Please publish modules in offcanvas position.