De huidige competentie-eisen voor een verloskundige passen niet meer in een HBO-opleiding: waar

Steeds hogere eisen

2008
In de AMvB Verloskunde 2008 is vastgelegd dat verloskundig studenten afstuderen als geoefend beroepsbeoefenaar. De competentie ‘medische deskundigheid’ ligt als gevolg hiervan op een hoger niveau dan bij een reguliere HBO-opleiding (HBO+).

2012
Bij de sectoraccreditatie van de verloskunde opleidingen in 2012 is vastgesteld dat ook de competentie wetenschap in de verloskunde opleiding zich onderscheidt van een reguliere HBO-opleiding.

2014
Het beroepsprofiel voor de verloskundige uit 2014 stelt hogere eisen aan de deskundigheid van verloskundigen bij het werken in het medium risk gebied, gezondheidsbevordering en wetenschap.

2015
Deze eisen zijn in het opleidingsprofiel van 2015 vertaald naar eindtermen op de gebieden verloskundig redeneren en handelen, public health en wetenschap. In vergelijking met het oude opleidingsprofiel en de bijbehorende BOKS (body of knowledge and skills) verwerven studenten veel bredere en diepgaander kennis (fysiologie, pathologie, embryologie, farmacologie, wetenschapsfilosofie, organisatiekunde, screeningstesten, diagnostische testen, enz.) en vaardigheden (anticonceptie, CTG-beoordeling, echoscopie, academische reflectie), statistiek, innovatie, enz.).

Deze verdere toename van competenties past niet meer in een HBO-bachelor. Met een (academische) master voor alle verloskundigen is er een passend instroomniveau en voldoende tijd om alle kennisdomeinen te verdiepen en te verankeren in de bagage van verloskundigen die geacht worden om meteen als geoefend beroepsbeoefenaar te starten.

Een vergelijkbare kennisbasis en onderwijsorganisatie binnen het curriculum biedt optimale mogelijkheden om samen met toekomstige collega's (zoals studenten geneeskunde) interprofessioneel op te leiden.

Please publish modules in offcanvas position.