Een (academische) masteropleiding voor alle verloskundigen leidt tot vermindering van 'care': niet waar

VWO-leerlingen kiezen juist voor een academische opleiding Verloskunde vanwege de combinatie van theorie en praktijk. Sommigen vragen zich af of verloskundigen wel zorg aan het bed willen blijven verlenen als ze op (academisch) masterniveau zijn opgeleid. Het geopperde bezwaar: is het beroep niet te eenvoudig/te weinig uitdagend voor een academicus? De praktijk wijst anders uit. Er zijn vele uitvoerende beroepen in de zorg waarvoor een opleiding op masterniveau noodzakelijk is: artsen, tandartsen, physician assistants, psychologen. Al deze beroepen hebben een zorgende, ambachtelijke en intellectuele component (cure en care). De huidige opleiding, die op HBO-niveau wordt gegeven, trekt al van oudsher veel VWO-scholieren. Dit percentage ligt veel hoger dan bij andere HBO-opleidingen.

Huidige instroom van studenten met instroomniveau VWO of hoger onderwijs

   2013-2014  2014-2015  2015-2016
VAR 63% 25% 62%
AVM 47% 38% 38%
AVAG   64% 63%
HBO algemeen   10%  

  
    

Belangstelling VWO ers voor studie VK

 

Bovenstaande tabel laat dit zien. In 2011 heeft bureau Right in opdracht van AVAG een onderzoek gedaan met een representatieve steekproef van VWO-scholieren met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een academische opleiding verloskunde die gebaseerd is op een profiel van de verloskundige die zowel cure als care doet. Het jaarlijkse potentieel aan geïnteresseerde VWO-ers bedraagt landelijk 450 – 680. De figuur rechts laat hun voorkeur zien voor een WO- of HBO-studie. 

Please publish modules in offcanvas position.