Verloskundige is de 'huisarts in de wijk' voor de geboortezorg

Nederland heeft laagdrempelige wijkgerichte verloskundige zorg, dicht bij huis. Een unieke situatie gezien de ziekenhuis georiënteerde geboortezorg in andere landen. De verloskundige vervult hierin een kernfunctie:

  • Zij of hij is de gespecialiseerde, monodisciplinaire “huisarts” in de verloskunde die dicht bij de cliënten staat, hen thuis bezoekt en brede gezondheidsproblematiek moet doorzien (Public Health-benadering).
  • Zij functioneert in een wijkgericht netwerk, verwijst in dit netwerk naar collega’s in geval van algemeen-medische, maatschappelijke of psychische problematiek, en initieert individuele of collectieve preventie-activiteiten.
  • Zij schat de individuele medische risico’s juist in op basis van actuele kennis.
  • Als medicus voert zij overleg met gynaecoloog en huisarts en stelt continu de risico-evaluatie bij waardoor een dynamisch en onderbouwd verwijsbeleid ontstaat.

Zorg op maat dus… Enkele deskundigen aan het woord:

“Medici (c.q. verloskundigen) zijn niet louter ‘uitvoerders van zorg’. De kern van de professie is ‘zorg’ maar dat is meer dan voldoen aan protocollen, richtlijnen en voorschriften.”

“Voor elke zwangere streven we naar zorg op maat, een individueel zorgpad. Hiervoor is het van belang dat de verloskundige aan het bed in staat is tot ‘critical appraisal’ zodat ze indien noodzakelijk kan afwijken van bestaande protocollen om zodoende de best mogelijk zorg voor de desbetreffende zwangere te kunnen bieden, gericht op de wensen van de zwangere en gebaseerd op actuele en relevante inzichten.”

De toenemende complexiteit van de geboortezorg vraagt dus om verloskundigen die naast het geven van aandachtige zorg (dichtbij de zwangere) besluiten kunnen nemen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten én toegerust zijn voor intensieve interdisciplinaire samenwerking.

Please publish modules in offcanvas position.